Upcoming Events

June 13, 2016

Brazilian Samba 1

8-Week course in Brazilian Samba level 1 (Jun 13 – Aug 8)
August 15, 2016

Brazilian Samba 2

8-Week course in Brazilian Samba level 2 (Aug 15 – Oct 17)
January 19, 2017
Toronto Brazilian Samba Classes

Brazilian Samba 1

8-Week course in Brazilian Samba, level 1 (Jan 18 – Mar 8)

Pin It on Pinterest